La teva guia Everest PanelActualitzacions i plans de futur

Everest Panel Nova versió futura 1.1.5

Última actualització: 26 de setembre de 2023

 

 

 ✅  Added: New button for jingle playist in action for tracks

 ✅  Added: New option normalize volume (mp3gain)

 ✅ Actualitzat: la base de dades Geo del servidor local s'ha actualitzat a la darrera versió

 ✅ Actualitzat: els paquets EverestPanel Laravel s'han actualitzat a les seves versions més recents

 ✅ Millora: s'han millorat diverses funcions per millorar la seva eficiència general

 ✅ Arreglat: s'han solucionat i corregit diversos altres errors